Seva Sadhana Committee

Sr. No. Name Designation Mobile Email ID Department
1 Shri Ashokbhai P. Shah Chairperson 9833953337 ashok.koba@gmail.com Publication, Bhakti, Website
2 Shri Jayantbhai M. Shah Sr. Advisor  9324479400    
3 Shri Nitinbhai I. Parekh Member  9820329277 parekhni@gmail.com Publication 
4 Smt Ushaben Sheth  Member 9327572851 kishorsheth3@aol.com  Accomodation (Aavaas),
5 Smt Chhayaben Sheth Member 9328193736   Daily Activities of Ashram, Shibirs
6 Shri Arunbhai Bagadia  Member 9324803617 arunbagadia@rediffmail.com  Yatra, Kitchen, Divydhwani
7 Shri Pravinbhai Mehta Member  9374662460 pmehta127@gmail.com Audio, Video, Publication 
8 Shri Mahendrabhai Khandhar Member 9375958898 mkkhandhar@hotmail.com Publication, Yatra